علم و عقل و دین، قرآن و علوم (تعریف شما از علم، عقل و دین چیست؟ چه تفاوت‏ها و تضادهایى بین آنها وجود دارد؟ آیا صحیح است که ریشۀ همۀ علم‏ها در قرآن
26 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی