لعنت فرزند یزید در زیارت عاشورا
38 بازدید
محل نشر: شمارۀ 10087 سایت اسلام کوئست
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی