عدم امکان تغییر منطق و تبدیل محال ذاتی به ممکن
59 بازدید
محل نشر: پایگاه حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی