علت ثقلین نامیده شدن قرآن و اهل بیت و ثقل اکبر بودن قرآن
57 بازدید
محل نشر: پایگاه حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی