مهر ماه (نگرشی نو به نقش هدایت گری اهل بیت(ع)) دفتر اول
44 بازدید
ناشر: چلچراغ
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-91601-2-9
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
دین اسلام، انسان را به مانند تاجری معرفی می کند که باید به تجارت بپردازد، کشاورزی که چاره ای جز کشت و زرع ندارد، او و محصولش در این مزرعۀ دنیا به آفت ها و امراض زیادی مبتلا می شوند که نیاز به مداوا دارند، جهادگر و رزمنده ای که باید در مصاف با دشمن (نفس و شیطان) سر بلند بیرون آید و در نهایت مسافر غریبی که می بایست منزل به منزل با مرکب عشق ره پوید و با کنار زدن موانع و خار راه، یار خویش را در آغوش گیرد. در این نوشتار نقش اهل بیت (ع) در هر یک از این نگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد آیا بدون کمک اهل بیت (ع) می توان تجارت پر سودی داشت؟ محصول خوبی برداشت کرد؟ از مریضی کشاورز و آفت زدگی محصولش جلوگیری نمود؟ آیا در نبرد یاد شده بدون مساعدت اهل بیت (ع) می توان به پیروزی رسید؟ و در نهایت آیا بی محبت و ولایت آنان، می توان سیر و سلوکی داشت و به وطن اصلی بازگشت؟ گفتنی است در دفتر اول اهل بیت (ع) و انسان تاجر، انسان کشاورز و انسان رزمنده مورد بحث قرار گرفته است.